Waarom een bouwkundige vooropname?
Een bouwkundige vooropname is het aangewezen middel om risico's en claims zo veel mogelijk tot een minimum te beperken of eventuele claims op hun juistheid te kunnen beoordelen. In een bouwkundige vooropname wordt voor de start van de werkzaamheden de technische staat van het omliggende bestaande vastgoed, het zogenaamde risicovastgoed, vastgelegd. Hierdoor is het risico niet verminderd, maar wel kan de juistheid van eventuele schadeclaims worden aangetoond

Voor wie?
Bouwkundige vooropnamen worden uitgevoerd voor gemeentes, woningcorporaties, projectontwikkelaars , verzekeraars, particulieren, waterschappen en aannemers bij uitvoering van alle werkzaamheden met risico factoren voor de omgeving.

Rapport:
Als opdrachtgever ontvangt u een compleet rapport dat desgewenst door ons ook bij de notaris wordt gedeponeerd. Ook kan de rapportage bij een aantal officiële instanties van een datum en stempel worden voorzien, zodat kan worden aangetoond dat de foto’s en de tekst dateren van voor start van de bouwactiviteiten

Opnames:
De opnames van Midland Bouwkundig Expertisebureau worden uitgevoerd conform de Richtlijnen Bouwkundige Opname van het NIVRE 
. en de BRL 5024: Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bouwkundige vooropname.

Vraag een offerte aan:

Wilt u weten wat MIDLAND voor u kan betekenen? Vraag dan geheel vrijblijvend een concurrerende offerte aan n