Deformatiemetingen
Om deformaties die kunnen optreden tijdens een langere periode te monitoren, brengen we deformatieboutjes aan in de te monitoren bebouwing. De hoogte van de bouten wordt met een 'nulmeting' vastgelegd.  

De nulmeting betreft het tweemalig inmeten van de hoogte van de bouten met een digitaal waterpasinstrument en een temperatuur onafhankelijke Invar-baak. De meetnauwkeurigheid bedraagt 0,01 mm. De metingen worden verricht ten opzichte van een niet aan zetting onderhevig referentiepunt en vastgelegd ten opzichte van N.A.P. Tijdens of na de (bouw)werkzaamheden kunnen we de inmeting van de deformatiebouten herhalen om zo  eventuele deformaties te detecteren.

Tarieven
Wij kunnen een bouwkundige vooropname voor u uitvoeren voor een vaste prijs of op basis van een uurtarief. Aangezien veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke prijs (grootte van het object, opnemen eventuele bijgebouwen, interieur/exterieur, registratiemethode etc.), vermelden wij hier geen tarieven.

Vraag een offerte aan:
Wilt u weten wat MIDLAND voor u kan betekenen? Vraag dan geheel vrijblijvend een concurrerende offerte aan 

Een vooropname kan op korte termijn worden uitgevoerd.