Geluidsmetingen
Lawaai afkomstig van een in de nabijheid gesitueerd bouwproject is voor omwonenden ergernis nummer één. In Nederland bestaan geen algemeen geldende normen voor toelaatbare geluidsniveaus. Ter beperking van de geluidsoverlast worden thans door plaatselijke overheden handhaaf instructies opgesteld. Uitvoerende partijen dienen zich te houden aan de geluidsnormen zoals gesteld in de handhaaf instructies. Door de geluidsniveaus te meten, kunt u aan de directe omgeving aantonen dat volgens de handhaaf instructies gewerkt wordt. Hierdoor komt de voortgang van uw bouwproject niet in gevaar. Anderzijds is het mogelijk een te bouwen huis naast bijvoorbeeld een drukke randweg dusdanig akoestisch uit te voeren dat de toekomstige bewoners gevrijwaard blijven van het geluid dat het verkeer veroorzaakt

 Scheurwijdtemetingen
Indien van een belendend pand wordt vastgesteld dat er risicovolle scheurvorming aanwezig is kan Midland Expertise dit voor u monitoren door over de bestaande scheur een scheurmeter te monteren. Door frequente aflezing van de scheurmeter kan worden vastgesteld of de scheur in beweging is en kan er desgewenst tijdig worden ingegrepen. Uiteraard kan hier mee worden aangetoond dat de breukvlakken niet bewegen

Vraag een offerte aan:
Wilt u weten wat MIDLAND voor u kan betekenen? Vraag dan geheel vrijblijvend een concurrerende offerte aan