MIDLAND BOUWKUNDIG EXPERTISEBUREAU

30 jaar ervaring & vakkennis

 

Waarom een bouwkundige vooropname?
Een bouwkundige vooropname is het aangewezen middel om risico's en claims zo veel mogelijk tot een minimum te beperken of eventuele claims op hun juistheid te kunnen beoordelen. In een bouwkundige vooropname wordt voor de start van de werkzaamheden de technische staat van het omliggende bestaande vastgoed, het zogenaamde risicovastgoed, vastgelegd. Hierdoor is het risico niet verminderd, maar wel kan de juistheid van eventuele schadeclaims worden aangetoond

Onze werkwijze
Wordt er besloten tot een bouwkundige vooropname, dan stellen we de betrokken eigenaren of bewoners vooraf schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop de vooropname plaatsvindt. Ook beargumenteren we de noodzaak van een vooropname. Mogelijke gebreken in de opstallen worden nauwkeurig geïnventariseerd en fotografisch vastgelegd. 

Rapport Als opdrachtgever ontvangt u een compleet rapport dat desgewenst door ons ook bij de notaris wordt gedeponeerd. Ook kan de rapportage bij een aantal officiële instanties van een datum en stempel worden voorzien, zodat kan worden aangetoond dat de foto’s en de tekst dateren van voor start van de bouwactiviteiten. Desgewenst kan deze informatie ook digitaal worden aangeleverd.

Hoogtemeting
In een aantal situaties kan het noodzakelijk zijn dat de standaard vooropname wordt uitgebreid door het pand(en) in te meten. Met behulp van laser(waterpas apparatuur) wordt de horizontale positie van het pand nauwkeurig vastgelegd. In de gevel worden een aantal meetbouten geplaatst, die worden ingemeten vanaf een vastpunt buiten het pand. Door deze wijze van inmeten en vastlegging is eventuele schade door verzakking gemakkelijk aantoonbaar

Vraag een vrijblijvende offerte aan of neem contact op voor meer informatie op 0318-616461 of via het contactformulier