MIDLAND BOUWKUNDIG EXPERTISEBUREAU
                             Ruim 30 jaar een bewezen deskundig en betrouwbaar partner!

 

Uitvoering trillingmetingen

 

  • De trillingsmetingen die wij uitvoeren zijn voor:
  • Schade aan bouwwerken door trillingen;
  • Hinder voor personen in gebouwen door trillingen;
  • Het meten van trillingen in vloeren;
  • Storing aan apparatuur door trillingen.  

Daarnaast kunt u door ons een meting laten uitvoeren zowel bemand als onbemand.
Bij een onbemande meting dient u zelf op de meetwaarden te letten en eventueel actie te ondernemen indien de streefwaarden wordt overschreden. Bij een bemande meting houden wij de meetwaarden in de gaten en kunnen tevens beoordelen of de werkzaamheden goed worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk een globale predictie te geven van de nog te verwachten trillingen. Na afloop van de meting is het mogelijk dat de meetgegevens worden verwerkt in een rapportage.

Met behulp van een modem kunnen wij de trillingen op afstand monitoren. Een alarmlamp kan worden aangesloten, deze begint te branden als een vooraf ingestelde grenswaarde wordt overschreden. 


Vraag een vrijblijvende offerte aan of neem contact op voor meer informatie op 0318-616461 of via het contactformulier

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn