MIDLAND BOUWKUNDIG EXPERTISEBUREAU
                             Ruim 30 jaar een bewezen deskundig en betrouwbaar partner!

   Klacht en Claim Registratie


Wij inventariseren en behandelen (niet inhoudelijk) schadeclaims en klachten van de eigenaren/bewoners van de in de offerte genoemde bebouwingen of onderdelen daarvan. Het betreft uitsluitend schadeclaims en klachten van bouwkundige aard. Wij nemen contact op met de reclamant voor het maken van een bezoekafspraak. De opdrachtgever ontvangt de schriftelijke rapportage van de bevindingen. Hiermee nemen wij u omslachtige administratie uit handen

Hierbij legt de inspecteur zichtbare schades aan buitengevels, binnengevels, plafonds, vloeren, kelders en opstallen op foto’s vast.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn