MIDLAND BOUWKUNDIG EXPERTISEBUREAU

                             Ruim 30 jaar een bewezen deskundig en betrouwbaar partner!

Waarom een bouwkundige vooropname?
Een bouwkundige vooropname is het aangewezen middel om risico's en claims zo veel mogelijk tot een minimum te beperken of eventuele claims op hun juistheid te kunnen beoordelen. In een bouwkundige vooropname wordt voor de start van de werkzaamheden de technische staat van het omliggende bestaande vastgoed, het zogenaamde risicovastgoed, vastgelegd. Hierdoor is het risico niet verminderd, maar wel kan de juistheid van eventuele schadeclaims worden aangetoond.

Onze werkwijze
Wordt er besloten tot een bouwkundige vooropname, dan stellen we de betrokken eigenaren of bewoners vooraf schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop de vooropname plaatsvindt. Ook beargumenteren we de noodzaak van een vooropname. Mogelijke gebreken in de opstallen worden nauwkeurig geïnventariseerd en fotografisch vastgelegd.

 Rapport
Als opdrachtgever ontvangt u een compleet rapport dat desgewenst door ons ook bij de notaris wordt gedeponeerd. Ook kan de rapportage bij een aantal officiële instanties van een datum en stempel worden voorzien, zodat kan worden aangetoond dat de foto’s en de tekst dateren van voor start van de bouwactiviteiten. Desgewenst kan deze informatie ook digitaal worden aangeleverd.

 Opnames:
De opnames van Midland Bouwkundig Expertisebureau worden uitgevoerd conform de Richtlijnen Bouwkundige Opname van het NIVRE. en de BRL 5024: Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bouwkundige vooropname

Vraag vrijblijvend een offerte voor uw vooropname/nulmeting aan.

 


 

 

E-mailen
Bellen
LinkedIn