MIDLAND BOUWKUNDIG EXPERTISEBUREAU
                             Ruim 30 jaar een bewezen deskundig en betrouwbaar partner!


Bouwkundige vooropname
Een vooropname is een opname, waarin de bouwkundige toestand van de bebouwing, binnen het risicogebied, wordt vastgelegd vόόr aanvang van de werkzaamheden..


Na-opname

Een na-opname is een opname, waarin de bouwkundige toestand van de bebouwing, binnen het risicogebied, wordt vastgelegd na afloop van de werkzaamheden.

 

Opname infrastructuur

Wanneer er sprake is van zwaar bouwverkeer of een bouwroute die gerealiseerd dient te worden, is het raadzaam de huidige staat van de infrastructuur vast te leggen. De toestand van de betreffende straten en/of gebieden worden in kaart gebracht door middel van beeldmateriaal, ondersteund met tekst

E-mailen
Bellen
LinkedIn