MIDLAND BOUWKUNDIG EXPERTISEBUREAU

Metingen


Hoe verloopt een waterpassing?

Een waterpassing (of hoogtemeting) wordt door twee personen uitgevoerd: iemand die de baak draagt en een expert monitoring die het instrument opstelt en bedient. Bij aanvang van de meting wordt de baak op een punt met gekende hoogte geplaatst en de expert leest de waarde van de baak af. Vervolgens wordt de baak op een te waterpassen punt geplaatst en opnieuw leest de expert de waarde af. Op basis van het verschil in afgelezen hoogtes wordt hoogte berekend van het te waterpassen punt.
De meetgegevens zullen in rapportvorm worden aangeboden, voorzien van een tekening waarop de genummerde meetmerken zijn aangegeven en/of een duidelijke omschrijving van de plaats waar de meetmerken zijn geplaatst.


Trillingmetingen

Met een trillingmetingen kan vertraging, hoge kosten en schadeclaims worden voorkomen. Trillingen kunnen binnen bepaalde grenzen geen kwaad, maar worden deze grenzen overschreden dan kan afhankelijk van de duur schade optreden. Om schade te voorkomen worden alle trillingen gemeten die vrijkomen tijdens de risicovolle werkzaamheden. Afhankelijk van de staat van de aangrenzende bebouwing wordt een keuze gemaakt van het type meting. Na het bepalen van het type, bewaken wij de trillingen en constateren op tijd wanneer er grenzen worden bereikt. Het gehele traject wordt tijdens het meten opgeslagen en kan in detail worden uitgedraaid.


Scheurmetingen

Scheurwijdtemeters kunnen worden geplaatst over aanwezige scheurvormingen. De nul-situatie van de scheurwijdtemeter zal door middel van een foto, ondersteund met tekst, worden vastgelegd tijdens de voor- of tussenopname. De vergroting van aanwezige scheurvormingen kan door monitoren nauwkeurig worden gevolgd.


Indien u wilt weten of de scheur nog actief is komt onze meettechnicus een scheurmeter plaatsen op de betreffende scheur. Het maakt niet uit of een scheur in het metselwerk of in het beton zit. De scheurmeter wordt bevestigd met lijm en/of kleine schroeven. Na een bepaalde tijd kijken we aan de hand van de scheurmeter of de scheur in de betreffende periode actief is geweest.


De metingen worden door een eigen expert monitoring van Midland uitgevoerd.