MIDLAND BOUWKUNDIG EXPERTISEBUREAU

Bouwkundige (voor)opname
Een vooropname is een opname, waarin de bouwkundige toestand van de bebouwing, binnen het risicogebied, wordt vastgelegd vóór aanvang van de werkzaamheden. Als derden na uw werkzaamheden, ter plaatse of ter hoogte van het risicogebied ook werkzaamheden uitvoeren, is een bouwkundige tussen-opname raadzaam. Dit om te voorkomen dat eventuele schade, die veroorzaakt wordt door derden, op u verhaald kan worden. Een na-opname is een opname, waarin de bouwkundige toestand van de bebouwing, binnen het risicogebied, wordt vastgelegd na afloop van de werkzaamheden.


Opname infrastructuur
Wanneer er sprake is van zwaar bouwverkeer of een bouwroute die gerealiseerd dient te worden, is het raadzaam de huidige staat van de infrastructuur vast te leggen. Het vastleggen van de staat van de infrastructuur is ook raadzaam wanneer de bouwwerkzaamheden van het gehele project zijn afgerond. De toestand van de betreffende straten en/of gebieden worden in kaart gebracht door middel van beeldmateriaal, ondersteund met tekst.


Rapport

Als opdrachtgever ontvangt u een compleet rapport dat desgewenst door ons ook bij de notaris wordt gedeponeerd. Ook kan de rapportage bij een aantal officiële instanties van een datum en stempel worden voorzien, zodat kan worden aangetoond dat de foto’s en de tekst dateren van voor start van de bouwactiviteiten. Desgewenst kan deze informatie ook digitaal worden aangeleverd.


Opnames:

De opnames van Midland Bouwkundig Expertisebureau worden uitgevoerd conform de Richtlijnen Bouwkundige Opname van het NIVRE. en de BRL 5024: Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van bouwkundigevooropname.
Vraag vrijblijvend een offert e voor uw vooropname/nulmeting aan.